کاغذ به قله یک و نیم میلیون تومانی نزدیک شداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011206000288/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF

با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت کاغذ چند می‌شود؟

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۱، سالی که برای حوزه نشر، فرودی بدون فراز به همراه داشت باز هم شاهد افزایش دلار و تأثیر آن بر کاغذ و پیوست‌های فرهنگی مرتبط با آن هستیم.

پایان پیام/


کاغذ، کالایی اساسی است که از مبادی اصلی به کشور وارد می‌شود. این گونه نیست که از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق هم بتوان آن را وارد کرد. بنابراین باید اختصاص ارز به آن نیز روند مشخص و منظمی داشته باشد. گرانی موجود در بازار کاغذ در حال حاضر ۲ علت اصلی دارد؛ یکی افزایش جهشی نرخ ارز و دیگری تخصیص ندادن ارز نیمایی به این کالا.

البته مدتی است که تخصیص ارز نیمایی برای کاغذ با تأخیرهای ۴۰ روزه مواجه شده و همین تأخیر در روز‌های آینده می‌تواند باعث یک شوک قیمتی و عدم موجودی کاغذ در بازار شود. البته اگر تخصیص ارز نیمایی صورت نگیرد، کاغذ باید با ارز آزاد وارد شود. واردات با ارز آزاد نیز موجب افزایش قیمت‌ در هر بند کاغذ می‌شود.

تخصیص ندادن و نوسانات ارز عامل گرانی کاغذ

قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم از بندی یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به بندی یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ با گرماژ ۷۰ گرم به قیمت بندی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بخوان:  حضور ۳ هزار ناشر و 200 کتابفروش در نمایشگاه کتاب تهران