کتاب «انسان از منظر قرآن» انسان‌شناسی شهید بهشتی منتشر شد

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، کتاب انسان از منظر قرآن، مجموعه گفتارها و نوشتارهای شهید آیت الله دکتر بهشتی، پیرامون «شناخت انسان» است که به همت نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر شد.

انسان‌شناسی شهید بهشتی، ظهور و بروز اندیشه‌های جهان شناختی و در عین حال زمینه‌ساز اندیشه‌های سیاسی، حقوقی، تربیتی و… شهید بهشتی است. اثر حاضر مشتمل بر نگاه‌های انسان شناختی آیت الله بهشتی است و به سوال‌هایی نظیر انسان کیست؟ از کجا آمده و به کجا می‌رود؟ و… پاسخ می‌دهد.

انسان عصر ما آفرینش انسان (نظریه تکامل، آفرینش انسان از دیدگاه اسلام، خلقت حوا، عالم ذر) هویت انسان ( انسان در مکاتب معاصر، انسان در قرآن) فطرت (چیستی فطرت، فطرت؛ عنصر مشترک همه انسان‌ها، فطرت و اراده آزاد انسانی، خداشناسی فطری) ویژگی‌های انسان (عقل نظری، عقل عملی و عشق، اختیار و انتخاب، مسئولیت، ابتکار و خلاقیت) فرد و جامعه (اصالت فرد و جامعه، انسان از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، نظام اجتماعی، انتخاب‌گری انسان و صلاح جامعه) عناوین مطرح شده در این کتاب است.

بدون شک انسان؛ نقطه عطفی در خلقت است و یگانه جانشین خالق هستی بر زمین، مهم‌ترین پرسش در مورد انسان، پرسش از کیستی و سوال از هویت اوست. اثر حاضر مشتمل بر پنج فصل و یک مقدمه پیرامون مختصات انسان عصر ماست.

پایان پیام/


کتاب انسان از منظر قرآن، مجموعه گفتارها و نوشتارهای شهید آیت الله دکتر بهشتی، پیرامون «شناخت انسان» است با قیمت ۷۵ هزار تومان در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به همت نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر شد.

بخوان:  کفیل: وظیفه بسیج کارمندان تحقق دولت اسلامی استاین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010907000013/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF