کشف تاس تخته نرد باستانی از جنس استخوان در گیلان


مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از کشف یک تاس قدیمی در مطلاکوه املش خبر داد و گفت: در جریان کاوش های باستانی یک تاس مکعبی شکل از جنس استخوان کشف شد که مربوط به تخته نرد است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207546/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

بخوان:  مسیر آگاهی از ممنوع‌الخروجی یا مسدودی حساب چیست؟