کشف کاخ مرموز ۴۰۰۰ساله – ایسنا

به نظر نمی‌رسد که ساختمان باستانی که اخیرا کشف شده است، کاربرد مسکونی داشته باشد. کشف تعداد زیاد استخوان حیوانات در میان سایر بقایا نشان می‌دهد که از این ساختمان به عنوان محلی برای برگزاری مراسم‌های آیینی استفاده شده است.

«لایوساینس» نوشت،‌ وزارت فرهنگ یونان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این ساختمان از هشت حلقه سنگی با دیوارهای کوچکی تشکیل شده است که چندین اتاقک را شامل می‌شوند.

باستان‌شناسان بر اساس سبک تکه‌های سفالین که در طول کاوش کشف شده‌اند، معتقدند که قدمت این ساختمان به حدود ۲۰۰۰ تا ۱۷۰۰ پیش از میلاد در اواسط دوران تمدن «مینوسی‌»ها بازمی‌گردد. «مینوسی‌»ها در فاصله ۳۰۰۰ تا ۱۱۰۰ پیش از میلاد یکی از نخستین تمدن‌های پیچیده اروپایی را در جزیره «کرت»‌ ایجاد کردند و از خود اشیائی همچون سفال‌های نفیس‌، مجسمه، جواهرات و نقاشی‌های دیواری به جای گذاشتند،‌ اما زبان نوشتاری اصلی آن‌ها هیچگاه به طور کامل تفسیر نشد.

این سازه خاص که قطر آن به ۴۸ متر می‌رسد در ۵۱ کیلومتری جنوب شرقی «هراکلیون» واقع در جزیره «کرت»‌ و درحالی کشف شد که گروهی از کارگران مشغول نصب یک سیستم رادار برای یک فرودگاه جدید بودند. این سازه باستانی که در قله یک تپه واقع شده است،‌ به نظر می‌رسد که از دو نقطه اصلی تشکیل شده است: یک سازه مدور با قطر ۱۵ متر در مرکز سازه و محوطه‌ای متشکل از چندین دیوار که در اطراف سازه مدور ساخته شده است.

باستان‌شناسان با کاوش در یونان بقایای یک کاخ مرموز چندهزارساله را کشف کردند که با دیوارهایی شبیه هزارتو ساخته شده است.

بخوان:  آئین سنتی گوسفندشوران در انجدان برگزار شد

به گزارش ایسنا، باستان‌شناسان اعلام کردند که یک سازه ۴۰۰۰ساله مدور که بر فراز تپه‌ای در یونان کشف شده است، ممکن است برای برگزاری مراسم‌های آیینی مینوسی‌های باستان مورد استفاده قرار گرفته باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032416274/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

پس از اینکه تمدن «مینوسی»ها سقوط کردند، این مردم تا حد زیادی فراموش شده بودند تا اینکه در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی اوایل قرن بیستم کشف شدند. قصر باستانی «کنوسوس» یکی از مشهورترین ساختمان‌های «مینوسی»ها است.