کنایه مهدی جهاندار به سکوت شاعران/ کو غیرت قیصر امین‌پور، کو شور حمید سبزواری؟

پایان پیام/


از پا منشین، دوباره برخیز
ای شعر بلند پایداری

افسوس که چشم انتظاران
ماندند به چشم‌انتظاری!

این را بنویس یادگاری:
گنجشک به قیمت قناری!

چادر ز سر زنان کشیدند
گفتند حجاب اختیاری!

کو غیرت قیصر امین‌پور؟
کو شور حمید سبزواری؟

به گزارش خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، مهدی جهاندار از شاعران آیینی و سیاسی کشورمان درخصوص عملیات رسانه‌ای دشمن در فتنه جاری و سکوت برخی خواص به خصوص شاعران، شعری سرود.

سرباز مدافع وطن را
کشتند به جرم پاسداری!این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010828000469/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AFجادوی رسانه مسخمان کرد
با شعبده و شلوغ‌کاری

جلّاد و شهید جابجا شد
در مغلطه خبرگزاری!