گردشگری ایران از شانتاژهای رسانه‌های غربی آسیب زیادی دید

وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران گردشگری را به عنوان یک صنعت نمی‌بینند. مسئولان می‌توانند حداقل برای شهرهایی که پایه توریستی دارند، صنعت دیگری جایگزین کنند؛ در غیر این صورت اگر می‌خواهند با ورشکستگی هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و دفاتر گردشگری مجددا اتفاقات ناگوار دیگری رخ ندهد، باید تصمیمات در حوزه گردشگری را تغییر دهند.

ایسنا/خراسان رضوی رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی گفت: از ابتدای پاییز شرایطی در ایران رخ  داد و نام یک خانم مطرح و با شانتاژ رسانه‌های غربی به نام بانوان و زنان ایرانی همراه شد که گردشگری ایران بازخوردی منفی دریافت کرد و ضربه شدیدی به حیثیت ایران وارد شد.

حسین نیکونام در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت گردشگری سلامت با توجه به ناآرامی‌های اخیر ایران اظهار کرد: در چنین اتفاقاتی گردشگری داخلی آسیب کمتری می‌بیند اما از آنجا که عمده بیماران گردشگری سلامت از سایر کشورهای اطراف هستند، هر نوع شلوغی و اغتشاش چه در داخل و چه در کشورهای بازار هدف ایران رخ دهد، گردشگری سلامت به طور مستقیم و به شدت آسیب خواهد دید و افت شدیدی پیدا خواهد کرد.

رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی عنوان کرد: اگر مدیران ما می‌خواهند به صنعت گردشگری کمک کنند باید در وهله نخست اقتصاد ایران را سر و سامان دهند. با توجه به مشکلات اقتصادی موجود چگونه می‌توان توقع داشت که مردم برای سفر و گردشگری هزینه کنند.

وی ادامه داد: برخی از مدیران و مسئولان ما توجه کمتری به گردشگری دارند. اقتصاد بسیاری از شهرهای ایران مانند شیراز، اصفهان، اردبیل و… به واسطه گردش مالی گردشگران می‌چرخد و این بی‌توجهی باعث بروز آسیب‌ به این صنعت شده است.

بخوان:  2 نوسروده الهام نجفی برای عزای امام حسین(ع)

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101207051/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF

نیکونام اضافه کرد: از زمانی که در حوزه اقتصادی مورد تحریم‌های ظالمانه غرب قرار گرفتیم، فشارهای مضاعفی به ایران وارد شد که نخستین آسیب را مردم و بازار از آن دیدند. اگر در حوزه اقتصاد نمی‌توان اقدام به خصوصی انجام داد، مدیران می‌توانند خلاء مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه را با حوزه گردشگری پر کنند.