گزیده طنز «شهاب ترشیزی» با مقدمه ابوالفضل زرویی نصرآباد به چاپ رسیداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011101000378/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

این کتاب در دو فصل تهیه شده است. فصل نخست با عنوان  مقدمه در صفت هجو و احتیاج به آن و فصل دوم با عنوان در مذمت یکی از بخیلان روزگار گردآوری شده است. کتاب همچنین در قالب یک لغت نامه عبارات و اصطلاحات کمتر شناخته شده متن را نیز با معانی و تفاسیری تازه به مخاطب عرضه کرده است.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، گزیده طنز شهاب ترشیزی از مجموعه طنزآوران ایران از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر و وارد بازار نشر شد. این مجموعه که با اهتمام و مقدمه ابوالفضل زرویی نصرآباد و به کوشش نسیم عرب امیری تألیف شده است در مجلد پیش رو به مرور گزیده آثار شهاب ترشیزی پرداخته است.

ترشیزی  شاعر و هجو پرداز قرن نهم هجری است. او در زمانه‌ای زیست داشته که ایران در اعلاترین دوره ادبی خود از نظر تعدد شعرا و علاقه به شعر و شاعری به سر می‌برده است و جمع زیادی از مردم علاقه‌مند به این هنر برای کسب عنوانی در این هنر بودند. در این زمانه شهاب ترشیزی خود را در قامت شاعری نکته‌سنج و مضمون‌یاب مطرح می‌کند و بخش زیادی از توان خود را مصروف خلق اشعاری هجو می‌کند. با این همه هجو مورد استفاده وی در این اشعار هجو شخصی و گاه مغرضانه است و می‌توان نگاهی منتقدانه نیز به منش و روش شاعر در خلق آن داشت.

پایان پیام/

بخوان:  پای درس آقا| بعد از انقلاب دیکتاتوری‌ها به مردم‌سالاری تبدیل شد و مردم نقش‌آفرین شدند