گوشه به گوشه ایران؛ محله «سرچشمه» گرگان

مردمانی مهربان با فرهنگ‌هایی از زمان گذشته، محله‌ای از جنس تاریخ را ساخته‌اند ، محله‌ای با نام «سرچشمه» که آن را قلب بافت تاریخی گرگان می‌نامند، وارد محله‌ی «سرچشمه» و کوچه‌های بن بست قدیمی‌اش که می‌شویم  خانه‌هایی گِلی با سقف‌هایی سفالی و درب‌های چوبی را می‌بینیم که برای لحظه‌ای سفر به تاریخ را می‌توانیم در این محله احساس کنیم. از میدان اصلی گرگان که شهرداری نام دارد، وارد خیابان امام خمینی(ره) می‌شویم و از شلوغی بازار می‌گذریم ، کوچه‌هایی با نام آفتاب دیده می‌شوند که به بازار نعلبندان و سرانجام به محله‌ی«سرچشمه» می‌رسند.«سرچشمه» یکی از محلات قدیمی و تاریخی گرگان است و از لحاظ تاریخی این محله دارای بناهای قدیمی مربوط به دوران قاجاریان می‌باشد. بافت تاریخی گرگان شامل مجموعه‌ای از بازمانده‌های شهر استرآباد است، موقعیت مکانی محله «سرچشمه» حد فاصل میدان شهرداری و چهارراه میدان می‌باشد، دلیل نام‌گذاری این محله به «سرچشمه» وجود قناتی بوده ‌است که آب این محله را تأمین می‌نموده و به همین دلیل سبب رونق و ایجاد محل مناسبی برای سکونت خانوارها بوده‌، گرگان یا «استرآباد» شهرستانی است در مرکز استان گلستان که در شمال ایران قرار دارد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401072412819/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

بخوان:  خاطرات احمد خالدی از کمیته انقلاب اسلامی تا دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسید