یک ادعا درباره هتل‌های کشور

او افزود: معاونت گردشگری برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی برنامه دارد ابزارهای خود را به تکنولوژی جدید تبدیل کند و پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به کیفیت مطلوب، در بحث ارزیابی نظرات مردم را دخیل کنیم.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادعا کرد حدود نیمی از هتل­‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.

نقی‌زاده ادامه داد: استانداردسازی هتل­‌های کشور که در حال حاضر مقرر شده با همکاری سازمان ملی استاندارد درباره بازنگری ضوابط آن‌ها اقدام شود، فرآیندی الزامی است و براساس تمهیدات اجرایی به‌عمل آمده، تمدید پروانه بهره­‌برداری هتل­‌ها منوط به انجام عملیات ارزیابی بوده و انتظار می­‌رود ظرف مدت دو سال آینده، درجه و سطح ارائه خدمات در تمام هتل­‌های کشور کاملاً مطابق سطح استاندردهای تعریف شده و بین‌المللی باز تعریف شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092516751/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با بیان این‌که حدود نیمی از هتل‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند، اظهار کرد: از مجموع ۱۴۴۰ هتلی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، تاکنون ۷۰۲ هتل موفق به دریافت گواهینامه کیفیت شده‌­اند که با توجه به این‌که ضوابط ارزیابی هتل‌ها به نوعی اقتباس از هتل­‌های بین‌­المللی است، می‌توان ادعا کرد حدود نیمی از هتل­‌های کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.

به گزارش ایسنا، یحیی نقی‌زاده محجوب درباره سطح استاندارد هتل‌های ایران گفت: وضعیت مراکز گردشگری و هتل‌ها شاید به سطح مطلوب نرسیده باشد، ولی از استانداردهای جهانی هم عقب نمانده است؛ چرا که مطالعه تطبیقی انجام شده و یکی از کشورها را به‌ عنوان پایلوت قرار داده،  الگوسازی کرده و به نتیجه رسیده‌ایم.

بخوان:  «زینت دوش نبی» سوژه پویش کتابخوانی کتاب‌ شارژ شد